เซนต์เบอร์นาร์ด สุนัขที่เกิดมาเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงและเป็นเพื่อนที่ดีตลอดอายุของมนุษย์และพวกมัน นั้นมีอยู่จริงบนโลกนี้

เซนต์เบอร์นาร์ด ข้อมูลเบื…