ต้นกำเนิดสุนัข สุนัขทั่วโลก ความสัมพันธ์ของสุนัขกับคน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ต้นกำเนิดสุนัข การเลี้ยงสัตว์ ในอดีตสมนุษย์นิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน ลากของ เฝ้าสวน เฝ้าบ้าน หรือต้อนสัตว์ สัตว์หลายสายพันธุ์มีความพิเศษเฉพาะตัว และสายพันธุ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และสายพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศนั้น ๆ โดยการเลี้ยงสัตว์ในอดีตนั้นจะไม่นิยม เลี้ยงโดยให้ความรัก เสียเท่าไหร่นัก เนื่องจากวิถีชีวิตการใช้แรงงานจากสัตว์ถือเป็นเรื่องที่ต้องสร้างมาตรฐาน

อำนาจเพื่อควบคุมสัตว์เหล่านั้นให้อยู่ในเงื่อนไขของเจ้าของ แต่ในปัจจุนี้โลกได้พัฒนาไปอย่างมาก เกิดการปฏิรูปหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม สิ่งมีชีวิตควรบางชนิดไม่จำเป็นต้องมีอยู่เพื่อใช้งานอีกแล้ว

เพราะเทคโนโลยีจะมีส่วนในเรื่องของการทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากคนหรือจากสัตว์ ฉะนั้นหน้าที่บางอย่าง การใช้แรงงานสัตว์จึงไม่มีความจำเป็น และอีกปัจจัยหลักด้วยคือ การ รณรงค์ไม่ใช่แรงงานสัตว์

ยกตัวอย่างของ องค์กรณ์ใหญ่อย่าง PETA ย่อมาจาก People for the Ethical Treatment of Animals เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1980 โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรณ์นี้คือการปกป้องการใช้แรงงาน

หรือทารุณกรรมสัตว์ อย่างเช่น การทดลองเครื่องสำอางที่มีสารเคมีกับสัตว์ โดยแบรนด์ FENTY BEAUTY ของตัวแม่อย่าง รีฮันนา ที่แสดงจุดยืนถึงการทดลองเครื่องสำอาจจากคน ไม่ใช่สัตว์ทุกรูปแบบ โดยเป็นการแสดงจุดยืนที่ทำให้เขาได้ใจคนรักสัตว์ และเป็นกระบอกเสียงในการทารุณกรรมสัตว์อีกด้วย

 

ต้นกำเนิดสุนัข สัตว์น่าเลี้ยง ก่อนจะเป็นสัตว์เลี้ยง ในอดีตสัตว์ที่เราเลี้ยงกันเคยทำอะไรมาก่อน ?

ในอดีตเมื่อหลายหมื่นปีก่อน สุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูง หากินผลไม้ หรือสัตว์ที่เล็กกว่าตัวเอง โดยสมัยก่อนอาหารหลักที่หากินง่ายก็คงจะเป็น พืช ผัก ผลไม้ เพราะเป็นแหล่งอาหารที่หากินง่าย สำหรับสัตว์ สำหรับการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์และสัตว์ จะคล้ายคลึงกับห่วงโซ่อาหาร มนุษย์ก็ล่าสุนัขไว้เป็นอาหารเช่นเดียวกัน หลายปีผ่านไป การใช้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป มนุษย์เริ่มมีขยายอาณาจักร

เริ่มกลายเป็นการอยู่ร่วมกันในหมู่มาก กลายเป็นเผ่า หรือหมู่บ้านขึ้นมา สุนัขที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ก็ล่าสัตว์ที่เล็กกว่า ซากสัตว์เน่าที่มีกลิ่นใกล้หมู่บ้านในแถบนั้น ทำให้มนุษย์ได้ศึกษาวิธีการใช้ชีวิตของสัตว์ จึงมองว่าก็มีประโยชน์เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นการเห่งเตือน หากเจอสัตว์ที่ใหญ่กว่า อย่างเช่น เสือ สิงโต หรือ หมี เป็นต้น ฉะนั้นแล้ว มนุษย์และสุนัขเริ่มอยู่ร่วมกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เพราะการใช้ประโยชน์จากสัตว์ ทำให้สุนัขเริ่มหากินเองไม่เป็น เพราะการควบคุม ของมนุษย์ที่ต้องเป็นจ่าฝูง แต่โดยปกติแล้วนั้นจะนิยม ลูกสุนัขที่เพิ่งเกิด นำมาเลี้ยงให้เชื่อง ก่อนไว้ใช้งาน 

เลี้ยงสัตว์อะไรดี เลี้ยงง่ายไม่มีปัญหาจุกจิก รู้หรือไม่ ?สมัยก่อนสุนัข ไม่มีรูปร่างแบบนี้ สุนัขพันธุ์หายาก

สุนัขในสมัยก่อนรูปร่างโดยส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับในปัจจุบัน แต่ก็ไม่เหมือนกันมากขนาดนั้น เพราะพันธุกรรม ที่ถูกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา หากจะอธิบายคร่าวก็หมายถึงว่า ทุกสายพันธุ์ ไม่ว่าจะคน หรือสัตว์ กาลเวลาทำให้เปลี่ยน การหาจีโนไทป์( Genotype ) และฟีโนไทป์ ( Phenotype ) ที่อยู่ใน โครโมโซม ( chromosome ) การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่อะไรบ้าง สายพันธุ์ที่ผสมพันธุ์กัน เลี้ยงสัตว์ช่วยบำบัดโรคซึมเศร้า 

จากการอยู่ใกล้บริเวณนั้น ๆ ฝูงสายพันธุ์ A ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสายพันธุ์ B เป็นเวลา 100 ปี อาจทำใคร พันธุ์กรรม 2 สายนี้รวมเป็น 1 เดียวกัน หลังจากพี่ พันธุ์ A และ B เริ่มมีอายุมากขึ้น จะเหลือสายพัน AB หรือ BA ขึ้นมามากขึ้น แต่ก็ยังมียีนแฝงอย่าง AA และ BB ในรุ่นลูก สุนัขพันธุ์หายาก 

สัตว์เลี้ยงบำบัด นั้นคือการ BREADER ตามธรรมชาติ สายพันธุ์ที่ผสมกันจะดึงยีนเด่นขึ้นมา แต่ก็จะแฝงยีนด้อยด้วยเช่นกัน ฉะนั้น กาลเวลาที่ผ่านมาเป็นหมื่นปี ที่เริ่มมีการค้นพบว่ามีสุนัข แต่ประวัติการเป็นอยู่ ที่มีหลักฐานว่ามีจริง ๆ อาจจะใช้เวลาไม่กี่ร้อยปี หลังจากมนุษย์เริ่มมีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้เรานั้นได้เห็นรูปร่างหน้าตาผ่านรูปถ่ายในอดีต ของสุนัขบางสายพันธุ์ เลี้ยงสัตว์อะไรดี 

ต้นกำเนิดสุนัข

เลี้ยงสัตว์ช่วยบำบัดโรคซึมเศร้า สัตว์เลี้ยงบำบัด สัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจ ?

สัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจ ในสมัยนี้ การเลี้ยงสัตว์อย่างสุนัข จากนิสัยส่วนตัวของสุนัข ในแต่ละสายพันธุ์ เจ้าของมักเลี้ยงโดยที่ไม่ได้มองหน้าที่ หรือใช้แรงงานเท่าไหร่กันแล้ว แต่เป็นการเลี้ยงเสมือนเป็นลูกคนหนึ่ง สุนัขต้อนแกะ แต่แท้จริงแล้วหน้าที่ของน้องหมา คือการให้ความรักเรา เพราะน้องหมาจะรักเจ้าของ ไม่ว่าเจ้าของนั้นจะเป็นใคร เป็นอย่างไร หากเขานั้นรักใครแล้ว ทั้งชีวิตของเขานั้น จะมีเราอยู่เสมอ สัตว์น่าเลี้ยง 

สุนัขยอดนิยม ปัจจุบันมีการเลี้ยงหมาไว้ใช้งานในรูปแบบใดบ้าง ?

สุนัขบำบัด อีกทั้งสัตว์เลี้ยงช่วยเยียวยาจิตใจ สุนัขบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคศึกเศร้าได้อย่างดีอีกด้วย โดยในต่างประเทศ ใช้บริการสุนัขเพื่อทำให้ผู้ป่วย ลดความวิตกกังวลลง อย่างเช่นการเข้าไปนอนใกล้ ๆ ผู้ป่วย ถึงแม้น้องหมาบางตัวอาจจะตัวหนัก เข้าไปนอนทับแล้วนั้น สุนัขทั่วโลก 

สุนัขตำรวจ แต่มันคือความสุขชนิดหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยชื่นชอบอย่างมาก แต่การใช้งานเพียงแค่ในลักษณะนี้ เจ้าของจะต้องมีใบรับรองเช่นกัน ว่าสุนัขที่ตนเลี้ยงนั้น ได้รับใบรับรองว่าเป็น เจ้าตูบนักบำบัดแล้ว เพราะจะมีการฝึกฝน เค้าคอร์สนักบำบัดเสียก่อน โดยส่วนใหญ่นิยมสายพันธุ์ดังนี้ คนเลี้ยงสุนัขควรรู้ 

 1. สแตนดาร์ด พุดเดิ้ล (Standard Poodle)
 2. ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever)
 3. ฮาวานิส (Havanese)
 4. มิเนเจอร์ ชเนาเซอร์ (Miniature Schnauzer)
 5. คาวาเลียร์ คิงส์ ชาร์ล สเปเนียล (Cavalier King Charles Spaniel)

ต้นกำเนิดสุนัข

สุนัขตำรวจ ในต่างประเทศมีการจริงจังอย่างมากในการนำสุนัขมาเป็นคู่หู สำหรับการตรวจจับสิ่งของผิดกฏหมาย เนื่องจากสุนัข ถึงแม้จะมีสายตาที่ไม่ชัดเจนเท่ากันคน แต่หากเป็นกลิ่น สุนัขสามารถรับรู้ได้มากกว่าคนหลายร้อยเท่า เลี้ยงหมาพันธุ์ไหนดี 

เพราะฉะนั้นการนำสุนัขมาดมกลิ่นก็ยังเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ก็ไม่เพียงใช้งานไว้สำหรับดมกลิ่นเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้ว ความสามารถของสุนัขมีมากกว่า เพราะสามารถฝึกเทรนให้ปกป้องและมีไวพริบ ในการอารักขาเจ้าของได้อีกด้วย โดยสุนัขตำราจ ที่นิยมมามีสายพันธุ์ดังนี้ ข้อดีของการเลี้ยงสุนัข 

 1. เยอรมัน เชพเพิร์ด (German Shepherd) นิยมมากสุดเพราะเป็นสายพันธุ์ที่ทำได้หลากด้าน
 2. ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) นิยมนำมาสะกดรอยจากการดมกลิ่น
 3. ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) นิยมนำมาปกป้อง ดูแลความปลอดภัย
 4. เบลเจียน มาลินอยส์ (Belgian Malinois) นิยมนำมาค้นหาอาวุธ ระเบิด และจับผู้ร้าย
 5. บีเกิล (Beagle) นิยมนำมาดมกลิ่น

ต้นกำเนิดสุนัข

สุนัขต้อนแกะ ในบางประเทศ ก็ยังมีการใช้งานสุนัขไว้ใช้งานอยู่เช่นกัน เนื่องจากทักษะ และนิสัยส่วนตัวของแต่ละสายพันธุ์ มีจุดเด่นมาตั้งแต่อดีตแล้ว ฉะนั้นเจ้าของบางคน ยังต้องมีความจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน อาทิเช่น หมาต้อนแกะ ผู้งวัว หรือใช้ในฟาร์ม โดยน้องหมาที่นิยมอย่างมากส่วนใหญ่จะมีความฉลาดเป็นอันดับต้น ๆ และไม่มีนิสัยก้าวร้าวอีกด้วย มีสายพันธุ์อะไรบ้าง ? ต้นกำเนิดสุนัข

ต้นกำเนิดสุนัข สายพันธุ์สุนัขทั่วโลก สายพันธุ์สุนัขทั่วโลก ข้อดีของการเลี้ยงสุนัข เลี้ยงหมาพันธุ์ไหนดี คนเลี้ยงสุนัขควรรู้ เลี้ยงหมาพันธุ์ไหนดี สายพันธุ์สุนัข สายพันธุ์สุนัข คนเลี้ยงสุนัขควรรู้ สุนัขทั่วโลก สัตว์น่าเลี้ยง เลี้ยงสัตว์อะไรดี สุนัขพันธุ์หายาก เลี้ยงสัตว์ช่วยบำบัดโรคซึมเศร้า สัตว์เลี้ยงบำบัด สัตว์เลี้ยงช่วยฮีลใจ สุนัขบำบัด สุนัขตำรวจ สุนัขต้อนแกะ
 1. คอลลี่ (Collie)
 2. คอร์กี้ (Corgi)
 3. ออสเตรเลียน เชพเพิร์ด (Australian Shepherd)
 4. โอลด์ อิงลิช ชีพด็อก (Old English Sheepdog)
 5. ออสเตรเลียน แคทเทิล ด็อก (Australian Cattle Dog)

สุนัขขนสั้น

เกมออฟไลน์